Artikel 10

Print this page

  weegschaal.png

 

Na inschrijving wordt een model dat aan de in artikel 3, lid 2, gestelde voorwaarden voldoet, gedurende een of meer tijdvakken van vijf jaar met ingang van de datum van indiening van de aanvraag door een modelrecht beschermd. De houder van het recht kan de beschermingsduur telkens met een of meer tijdvakken van vijf jaar laten verlengen, tot een totale termijn van 25 jaar vanaf de datum van indiening van de aanvraag.