Artikel 13

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Elk aangewezen bureau kan het Internationale Bureau verzoeken om toezending van een afschrift van de internationale aanvrage vooruitlopend op de mededeling, voorzien in artikel 20 en het Internationale Bureau zendt een zodanig afschrift zo spoedig mogelijk na het verstrijken van een jaar na de datum van voorrang toe aan het aangewezen bureau.

2.

a) De aanvrager kan te allen tijde een afschrift van zijn internationale aanvrage aan een aangewezen bureau toezenden.
b) De aanvrager kan te allen tijde het Internationale Bureau verzoeken een afschrift van zijn internationale aanvrage toe te zenden aan een aangewezen bureau en het Internationale Bureau zendt een zodanig afschrift zo spoedig mogelijk toe aan het aangewezen bureau.
c) Een nationaal bureau kan het Internationale Bureau mededelen dat het geen afschriften wenst te ontvangen zoals voorgeschreven onder b), in welk geval het bepaalde onder b) niet van toepassing is ten aanzien van dat bureau.