Artikel 15

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Elke internationale aanvrage wordt aan een internationaal nieuwheidsonderzoek onderworpen.


2. Het internationale nieuwheidsonderzoek heeft ten doel de van belang zijnde stand van de techniek na te gaan.


3. Het internationale nieuwheidsonderzoek geschiedt op grond van de conclusies, met inachtneming van de beschrijving en de mogelijke tekeningen.


4. De Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek bedoeld in artikel 16 tracht zoveel van de van belang zijnde stand van de techniek te vinden als haar mogelijkheden toelaten en raadpleegt in elk geval de in het Reglement aangegeven documentatie.


5.
a) Indien de nationale wetgeving van de Verdragsluitende Staat zulks toelaat, kan de aanvrager die een nationale aanvrage indient bij het nationale bureau van of optredend voor een zodanige Staat, met inachtneming van de bepalingen van deze wetgeving, verzoeken met betrekking tot een zodanige aanvrage een nieuwheidsonderzoek te verrichten dat gelijksoortig is met een internationaal nieuwheidsonderzoek („nieuwheidsonderzoek van internationaal type”).
b) Indien de nationale wetgeving van de Verdragsluitende Staat zulks toelaat kan het nationale bureau van of optredend voor een zodanige Staat een bij hem ingediende nationale aanvrage aan een nieuwheidsonderzoek van internationaal type onderwerpen.
c) Het nieuwheidsonderzoek van internationaal type wordt verricht door de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek, bedoeld in artikel 16, die bevoegd zou zijn voor een internationaal nieuwheidsonderzoek indien de nationale aanvrage een internationale aanvrage zou zijn en zou zijn ingediend bij het bureau bedoeld onder a) en b). Indien de nationale aanvrage is gesteld in een taal, waarin de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek zich niet in staat acht die aanvrage te behandelen, wordt het nieuwheidsonderzoek van internationaal type verricht op basis van een vertaling die door de aanvrager is opgesteld in een voor internationale aanvragen voorgeschreven taal die de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek op zich heeft genomen voor internationale aanvragen te aanvaarden. De nationale aanvrage en de eventueel vereiste vertaling worden ingediend in de voor internationale aanvragen voorgeschreven vorm.