Artikel 20

Print this page

  weegschaal.png

 

1.
a) De internationale aanvrage, vergezeld van het verslag van het internationale nieuwheidsonderzoek (met inbegrip van de aanduidingen bedoeld in artikel 17, tweede lid, onder b) of de verklaring bedoeld in artikel 17, tweede lid, onder a), wordt toegezonden aan elk aangewezen bureau, zoals bepaald in het Reglement, tenzij het aangewezen bureau geheel of gedeeltelijk afstand doet van het voldoen aan een zodanig vereiste.
b) Eveneens wordt toegezonden de vertaling (zoals voorgeschreven) van het genoemde verslag of de genoemde verklaring.


2. Indien de conclusies zijn gewijzigd ingevolge artikel 19, eerste lid, wordt toegezonden hetzij de volledige tekst zowel van de ingediende als van de gewijzigde conclusies, hetzij de volledige tekst van de conclusies zoals die is ingediend met vermelding van de wijzigingen, en voorts de eventuele verklaring bedoeld in artikel 19, eerste lid.


3. Op verzoek van het aangewezen bureau of van de aanvrager zendt de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek genoemd bureau, onderscheidenlijk de aanvrager, afschriften toe van de literatuurplaatsen, aangehaald in het verslag van het internationale nieuwheidsonderzoek, zoals bepaald in het Reglement.