Artikel 23

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een aangewezen bureau behandelt of beoordeelt de internationale aanvrage niet vóór het verstrijken van de ingevolge artikel 22 geldende termijn.

2. Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid kan een aangewezen bureau, op uitdrukkelijk verzoek van de aanvrager, de internationale aanvrage te allen tijde behandelen of beoordelen.