Artikel 36

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het verslag van de internationale voorlopige beoordeling, te zamen met de voorgeschreven bijlagen, wordt toegezonden aan de aanvrager en aan het Internationale Bureau.


2.
a) Het verslag van de internationale voorlopige beoordeling en de bijlagen worden vertaald in de voorgeschreven talen.
b) Elke vertaling van genoemd verslag wordt gemaakt door of onder de verantwoordelijkheid van het Internationale Bureau, terwijl elke vertaling van de genoemde bijlagen door de aanvrager wordt gemaakt.


3.
a) Het verslag van de internationale voorlopige beoordeling, te zamen met de vertaling daarvan (zoals voorgeschreven) en de bijlagen (in de oorspronkelijke taal) worden door het Internationale Bureau toegezonden aan elk gekozen bureau.
b) De voorgeschreven vertaling van de bijlagen wordt binnen de voorgeschreven termijn door de aanvrager toegezonden aan de gekozen bureaus.


4. Het bepaalde in artikel 20, derde lid, is van overeenkomstige toepassing op afschriften van elke literatuurplaats die in het verslag van internationale voorlopige beoordeling en niet in het verslag van het internationale nieuwheidsonderzoek is aangehaald.