Artikel 62

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een Staat die lid is van de Internationale Unie tot Bescherming van de Industriële Eigendom kan partij worden bij dit Verdrag door:
(i) ondertekening gevolgd door de nederlegging van een akte van bekrachtiging, of
(ii) nederlegging van een akte van toetreding.


2. De akten van bekrachtiging of toetreding worden nedergelegd bij de Directeur-Generaal.


3. De bepalingen van artikel 24 van de Akte van Stockholm bij het Verdrag van Parijs tot Bescherming van de Industriële Eigendom zijn van toepassing op het onderhavige Verdrag.


4. Het derde lid mag op generlei wijze zo worden uitgelegd, dat het de erkenning of stilzwijgende aanvaarding door een Verdragsluitende Staat inhoudt van de feitelijke situatie betreffende een gebied waarop dit Verdrag door een andere Verdragsluitende Staat op grond van dat derde lid van toepassing is verklaard.