Artikel 4

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De wijzigingen waartoe de Commissie van deskundigen besluit, alsmede de aanbevelingen van de Commissie van deskundigen, worden door het Internationale Bureau ter kennis gebracht van de bevoegde administraties van de landen van de bijzondere Unie. De wijzigingen treden in werking zes maanden na de datum van verzending van de kennisgeving. Elke andere verandering treedt in werking op de datum die de Commissie van deskundigen vaststelt op het tijdstip waarop de verandering wordt aangenomen.

 

2. Het Internationale Bureau brengt de in werking getreden veranderingen aan in de classificatie. Van deze veranderingen geschiedt openbaarmaking in de door de in artikel 5 bedoelde Algemene Vergadering aangewezen periodieken.