Artikel 15

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Elk land van de bijzondere Unie kan deze Overeenkomst opzeggen door een kennisgeving gericht aan de Directeur-Generaal.

 

2. De opzegging wordt van kracht een jaar na de datum waarop de Directeur-Generaal de kennisgeving heeft ontvangen.

 

3. De bevoegdheid tot opzegging bedoeld in dit artikel kan door een land slechts worden uitgeoefend na afloop van een termijn van vijf jaren te rekenen van de datum waarop dit land lid is geworden van de bijzondere Unie.