Regel 1

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [In het Reglement omschreven verkorte uitdrukkingen] Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt voor de toepassing van dit Reglement verstaan onder:
i. „Verdrag’’ het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht;
ii. „artikel” het genoemde artikel van het Verdrag;
iii. „exclusieve licentie”een licentie die slechts aan één licentiehouder is verleend waarbij het de rechthebbende niet wordt toegestaan het merk te gebruiken en een licentie aan een andere persoon te verlenen;
iv. „enige licentie” een licentie die slechts aan één licentiehouder is verleend waarbij het de rechthebbende niet wordt toegestaan een licentie aan een andere persoon te verlenen, maar wel wordt toegestaan het merk te gebruiken;
v. „niet-exclusieve licentie”een licentie waarbij het de rechthebbende wordt toegestaan het merk te gebruiken of andere personen een licentie te verlenen.

2. [In het Verdrag omschreven verkorte uitdrukkingen] De voor de toepassing van het Verdrag in artikel 1 omschreven verkorte uitdrukkingen hebben dezelfde betekenis voor de toepassing van dit Reglement.