Regel 4

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Adres wanneer een gemachtigde is aangesteld] Wanneer een gemachtigde is aangesteld, beschouwt een Verdragsluitende Partij het adres van deze gemachtigde als het gekozen domicilie.


2. [Adres wanneer geen gemachtigde is aangesteld] Wanneer geen gemachtigde is aangesteld en een deposant, rechthebbende of andere belanghebbende als adres een adres op het grondgebied van de Verdragsluitende Persoon heeft opgegeven, beschouwt deze Verdragsluitende Partij dat adres als het gekozen domicilie.


3. [Termijn] De in artikel 4, derde lid, onderdeel d, bedoelde termijn begint op de datum van ontvangst van het in dat artikel bedoelde bericht door het bureau van de betrokken Verdragsluitende Partij en beloopt ten minste een maand wanneer het adres van de persoon namens wie het bericht is verzonden, is gelegen op het grondgebied van die Verdragsluitende Partij, en ten minste twee maanden wanneer dit adres is gelegen buiten het grondgebied van die Verdragsluitende Partij.