Artikel 6

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig zijn om te waarborgen dat tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen een civiele vordering kan worden ingesteld.


2. De in lid 1 bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen zijn:

a) eerlijk en billijk;
b) niet onnodig ingewikkeld of duur en houden geen onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen in, en
c) doeltreffend en afschrikkend.