Artikel 23d

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Er is een Orde van octrooigemachtigden, die gevormd wordt door allen die zijn ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 23a.

 

2. De orde heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid. Haar taak omvat mede de zorg voor de eer en het aanzien van het beroep van octrooigemachtigde.


3. De orde is een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet.