Artikel 24

Print this page

  weegschaal.png

 

1. In de door het presidium vastgestelde regels voor de Griffie worden gedetailleerde voorschriften voor het bijhouden van het register van het Gerecht vastgelegd.


2. De voorschriften betreffende toegang tot stukken van de Griffie worden opgenomen in het procesreglement.