Uitvoeringsregeling Row

Print this page

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 november 2009, nr. WJZ / 9196477, houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995 en het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 (Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995)

 

Hoofdstuk 1- Begripsbepaling

 

Artikel 1 - Definities


Hoofdstuk 2 - Mededelingen
 

§ 1. Algemeen

 

Artikel 2 - Mededelingen

 

Artikel 3 - Herstel van gebreken

 

Artikel 4 - Dagtekening 

 

§ 2. Octrooiaanvragen

Artikel 5 - Octrooiaanvragen

 

Artikel 6 - Elektronische aanvrage

 

Artikel 7 - Vertalingen

 

Artikel 8 - Voorschriften beschrijving

 

Artikel 9 - Vormvoorschriften tekeningen

 

Artikel 10 - Vereisten uittreksel

 

Artikel 11 - Ondertekening

 

Artikel 12 - Tijdstip verzending en ontvangst bericht 

 

§ 3. Verzoek tot wijziging van naam of adres

 

Artikel 13 - Verzoek tot wijziging

 

Artikel 14 - Weigering verzoek

 

Artikel 15 - Gemachtigde 

 

§ 4. Verzoek tot wijziging van aanvrager om octrooi of octrooihouder

Artikel 16 - Verzoek tot inschrijving van de wijziging

 

Artikel 17 - Meerdere octrooiaanvragen

 

Artikel 18 - Weigering verzoek

 

Hoofdstuk 3 - Inschrijving licentie, pandrecht en beslag

Artikel 19 - Aanvrage tot inschrijving licentie

 

Artikel 20 - Meerdere octrooien

 

Artikel 21 - Weigering verzoek

 

Artikel 22 - Verzoek inschrijving pandrecht

 

Artikel 23 - Verzoek inschrijving beslag

 

Artikel 24 - Intrekking Uitvoeringsregeling Row 1995

 

Artikel 25 - Inwerkingtreding

 

Artikel 26 - Citeertitel

Bijlage bij artikel 5

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl.