Artikel 14

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Wanneer het Bureau voornemens is overeenkomstig artikel 55, lid 2, van de basisverordening andere organen met het technische onderzoek van plantenrassen te belasten, legt het een verslag over de technische geschiktheid van deze organen als onderzoeksbureau ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor. 

 

2. Wanneer het Bureau voornemens is overeenkomstig artikel 55, lid 2, van de basisverordening een eigen dienst voor het technische onderzoek van plantenrassen op te richten, legt het een verslag over de technische en economische opportuniteit van de oprichting van een dergelijke dienst en de vestigingsplaats ervan ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor.

 

3. Wanneer de raad van bestuur zijn goedkeuring aan de in leden 1 en 2 bedoelde verslagen hecht, brengt de voorzitter van het Bureau de aanwijzing van een orgaan ter kennis van het betrokken orgaan of maakt hij de inrichting van een eigen dienst in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend. Een dergelijke aanwijzing kan slechts met de goedkeuring van de raad van bestuur worden beëindigd. Artikel 13, leden 2 en 3, is van overeenkomstige toepassing op de personeelsleden van het in lid 1 van dit artikel bedoelde orgaan.