Artikel 18

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Wanneer het Bureau vaststelt dat de aanvraag niet aan de vereisten van artikel 50, lid 1, van de basisverordening voldoet, deelt het de vastgestelde gebreken aan de aanvrager mee en maakt het hem erop attent dat eerst de datum waarop voldoende gegevens worden ontvangen om de meegedeelde gebreken te verhelpen, als de datum van aanvraag in de zin van artikel 51 van de basisverordening zal worden beschouwd.

 

2. Een aanvraag voldoet slechts aan het vereiste van artikel 50, lid 1, onder i), van de basisverordening, indien de datum en het land van een eventuele eerste afstand in de zin van artikel 10, lid 1, van de basisverordening worden vermeld of, wanneer nog geen afstand heeft plaatsgevonden, een verklaring in die zin in de aanvraag wordt opgenomen.

 

3. Een aanvraag voldoet slechts aan het vereiste van artikel 50, lid 1, onder j), van de basisverordening indien de aanvrager naar zijn beste weten de datum en het land vermeldt van elke eventuele eerdere aanvraag voor het ras die betrekking heeft op:

a) de verlening van een eigendomsrecht voor het ras, in een lidstaat of bij een lid van de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten („UPOV”), en

b) de officiële toelating tot certificering en verhandeling van het ras, voor zover de officiële toelating een officiële beschrijving van het ras omvat.