Artikel 38

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De mondelinge behandeling en de bewijsvoering vinden in beginsel tezamen tijdens één zitting plaats.

 

2. Een verzoek om een nadere zitting is slechts ontvankelijk, indien het op omstandigheden berust waarin zich tijdens of na de zitting een wijziging heeft voorgedaan.

 

3. Alvorens een beslissing te nemen, verzoekt het Bureau de partijen in de procedure tot een minnelijke regeling inzake een contractuele licentie te komen. Het Bureau doet in voorkomend geval een voorstel voor een dergelijke minnelijke regeling.