Artikel 40

Print this page

  weegschaal.png

 

De schriftelijke beslissing wordt door de voorzitter van het Bureau ondertekend. De beslissing moet bevatten:

a) de vermelding dat zij door het Bureau is genomen;
b) de datum waarop zij is genomen;
c) de namen van de leden van het comité die aan de procedure hebben deelgenomen;
d) de namen van de partijen in de procedure en hun vertegenwoordigers voor de procedure;
e) een verwijzing naar het advies van de raad van bestuur;
f) een uiteenzetting van het onderwerp van het beroep;
g) een samenvatting van de feiten;
h) de gronden van de beslissing;
i) de uitspraak van het Bureau; in deze uitspraak wordt in voorkomend geval vastgesteld op welke handelingen de dwanglicentie betrekking heeft, welke bijzondere voorwaarden eraan zijn verbonden, aan welke categorie van personen zij wordt verleend, en aan welke specifieke eisen die personen moeten voldoen.