Artikel 6

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De in artikel 35, lid 2, van de basisverordening bedoelde comités bestaan naargelang van het besluit van de voorzitter van het Bureau uit technische leden en/of rechtsgeleerde leden.

 

2. Een technisch lid moet een diploma hebben behaald of erkende ervaring hebben verworven op het gebied van de plantkunde.

 

3. Een rechtsgeleerd lid moet een diploma in de rechtsgeleerdheid hebben behaald en erkende ervaring op het gebied van de intellectuele eigendom, kwekersrechten of de registratie van plantenrassen hebben verworven.