Artikel 7

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een comité neemt, behalve de in artikel 35, lid 2, van de basisverordening bedoelde beslissingen, beslissingen over:
- de niet-schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing overeenkomstig artikel 67, lid 2, van de basisverordening;
- de prejudiciële herziening overeenkomstig artikel 70 van de basisverordening;
- het herstel in de vorige toestand overeenkomstig artikel 80 van de basisverordening, en
- de verdeling van de kosten overeenkomstig artikel 85, lid 2, van de basisverordening en artikel 75 van deze verordening.

 

2. Een beslissing van een comité wordt door de meerderheid van de leden genomen.