Artikel 64bis

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Betekening langs elektronische weg geschiedt door het toezenden van een elektronisch exemplaar van het stuk dat ter kennis moet worden gebracht. Betekening wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de datum waarop de ontvanger de mededeling heeft ontvangen. De voorzitter van het Bureau stelt de nadere voorschriften betreffende betekening langs elektronische weg vast.


2. Wanneer een stuk langs elektronische weg wordt betekend, verstrekt een partij in de procedure, met inbegrip van zijn vertegenwoordiger voor de procedure, een elektronisch adres aan het Bureau voor alle officiële mededelingen.


3. De voorzitter van het Bureau stelt de nadere voorschriften betreffende betekening via andere technische middelen voor het verstrekken van informatie vast.