Artikel 66bis

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Wanneer een vertegenwoordiger voor de procedure is aangesteld, of wanneer de aanvrager die in een krachtens artikel 73, lid 5, gezamenlijk ingediende aanvraag als eerste wordt genoemd, wordt beschouwd als de vertegenwoordiger voor de procedure, wordt de kennisgeving gericht aan de vertegenwoordiger voor de procedure.


2. Wanneer voor een partij verschillende vertegenwoordigers voor de procedure zijn aangesteld, volstaat kennisgeving aan een van deze vertegenwoordigers, tenzij op een specifiek adres voor domicilie is gekozen.


3. Wanneer verschillende partijen een gezamenlijke vertegenwoordiger voor de procedure hebben aangesteld, volstaat kennisgeving van de relevante stukken aan die vertegenwoordiger.