Artikel 67

Print this page

  weegschaal.png

 

Wanneer het adres van de persoon voor wie een stuk is bestemd, niet kan worden achterhaald of wanneer betekening overeenkomstig artikel 64, lid 4, ook na een tweede poging door het Bureau onmogelijk is gebleken, geschiedt de betekening door plaatsing van een bericht in de in artikel 89 van de basisverordening bedoelde periodieke publicatie. De voorzitter van het Bureau stelt de nadere voorschriften vast voor het plaatsen van een bericht in een periodieke publicatie, alsook de termijn waarbinnen het desbetreffende stuk wordt geacht te zijn betekend.