Artikel 80

Print this page

  weegschaal.png

 

Onverminderd andere bepalingen van de basisverordening of deze verordening, kan elke belanghebbende een verzoek om inschrijving of doorhaling van een inschrijving in de registers doen. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan, onder bijvoeging van de nodige bewijsstukken.