Artikel 88

Print this page

  weegschaal.png

 

De datum van ontvangst van een verzoek om een door het Bureau te verlenen licentie en de datum waarop de beslissing over dat verzoek is genomen, de namen en adressen van de partijen in de procedure en de verlangde of gedane uitspraak worden in het Mededelingenblad bekendgemaakt. Indien is beslist een dwanglicentie te verlenen, wordt de inhoud van die beslissing eveneens bekendgemaakt.