Artikel 89

Print this page

  weegschaal.png

 

De datum van ontvangst van het beroepschrift en de datum waarop de beslissing op het beroep is genomen, de namen en adressen van de partijen in de procedure en de verlangde of gedane uitspraak worden in het Mededelingenblad bekendgemaakt.