Artikel 87

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De ten minste om de twee maanden uit te geven publicatie, bedoeld in artikel 89 van de basisverordening, draagt de titel "Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor Plantenrassen", hierna "het Mededelingenblad" genoemd.

 

2. In het Mededelingenblad worden ook de gegevens bekendgemaakt die overeenkomstig artikel 78, lid 1, onder c) en d), en lid 2, en artikel 79 in de registers zijn ingeschreven.

 

3. De voorzitter van het Bureau bepaalt de wijze waarop het Mededelingenblad wordt uitgegeven.