Artikel 12

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Elk van de landen der Unie verbindt zich tot het inrichten van een bijzondere dienst van de industriële eigendom en van een centrale bewaarplaats, ten einde openbare mededeling te doen van de octrooien van uitvinding, de gebruiksmodellen, de tekeningen of modellen van nijverheid en de fabrieks- of handelsmerken.


2. Deze dienst zal een regelmatig verschijnend officieel blad uitgeven. Hij zal geregeld bekendmaken:
a. de namen der houders van de verleende octrooien, met een korte aanduiding van de geoctrooieerde uitvindingen;
b. de reprodukties der ingeschreven merken.