Universele Auteursrecht-Conventie

Print this page

 

Universele Auteursrecht-Conventie herzien te Parijs op 24 juli 1971

 

Considerans 

 

Artikel I - Verplichting tot bescherming

 

Artikel II - Gelijke bescherming

 

Artikel III - Formaliteiten

 

Artikel IV - Beschermingsduur

 

Artikel IVbis - Inhoud van auteursrechten

 

Artikel V - Recht op vertaling


Artikel Vbis - Ontwikkelingslanden


Artikel Vter - Beperkingen op recht op vertaling


Artikel Vquater - Vergunning ten behoeve van het onderwijs

 

Artikel VI - Publikatie

 

Artikel VII - Niet beschermde werken

 

Artikel VIII - Ondertekening, bekrachtiging of toetreding

 

Artikel IX - Inwerkingtreding

 

Artikel X - Verplichting tot het nemen van maatregelen

 

Artikel XI - Intergouvernementele Commissie

 

Artikel XII - Conferenties tot herziening

 

Artikel XIII - Uitbreiding toepassingsgebied door Staten

 

Artikel XIV - Opzegging

 

Artikel XV - Geschillen tussen Staten

 

Artikel XVI - Talen

 

Artikel XVII - Verhouding tot de Berner Conventie

 

Artikel XVIII - Verhouding tot overeenkomsten tussen Amerikaanse Republieken

 

Artikel XIX - Verhouding tot overeenkomsten tussen Staten

 

Artikel XX - Geen voorbehouden

 

Artikel XXI - Toezending en kennisgeving

 

Aangehechte Verklaring met betrekking tot artikel XVII

 

Resolutie betreffende artikel XI

 

Protocol 1 - inzake de bescherming van werken van staatlozen en vluchtelingen

De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl.

 

Protocol 2 - inzake de toepassing van de Conventie op werken van bepaalde internationale organisaties 

De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl.

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl.