Artikel 31

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Originele teksten; officiële teksten]

a. Dit Verdrag wordt ondertekend in één oorspronkelijk exemplaar in de Arabische, de Chinese, de Engelse, de Franse, de Russische en de Spaanse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

b. Een officiële tekst in een taal, niet zijnde een in onderdeel a genoemde taal, welke een officiële taal is van een Verdragsluitende Partij wordt door de Directeur-Generaal vastgesteld na overleg met die Verdragsluitende Partij en elke andere belanghebbende Verdragsluitende Partij.


2. [Termijn voor ondertekening] Dit Verdrag blijft gedurende een jaar na de aanneming ervan voor ondertekening openstaan op de zetel van de Organisatie.