Verdrag Merkenrecht

Print this page

Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht

 

Artikel 1 - Verkorte uitdrukkingen

 

Artikel 2 - Merken waarop dit Verdrag van toepassing is

 

Artikel 3 - Aanvrage

 

Artikel 4 - Gemachtigde; Domiciliekeuze

 

Artikel 5 - Datum van het depot

 

Artikel 6 - Eén inschrijving voor waren en/of diensten die tot verschillende klassen behoren

 

Artikel 7 - Splitsing van de aanvrage en de inschrijving

 

Artikel 8 - Berichten

 

Artikel 9 - Klasse-indeling van waren en/of diensten

 

Artikel 10 - Naams- of adreswijziging

 

Artikel 11 - Verandering van rechthebbende

 

Artikel 12 - Correctie van een fout

 

Artikel 13 - Geldigheidsduur en vernieuwing van de inschrijving

 

Artikel 14 - Uitstel indien verzuimd is de termijnen in acht te nemen

 

Artikel 15 - Verplichting zich te houden aan het Verdrag van Parijs

 

Artikel 16 - Dienstmerken

 

Artikel 17 - Verzoek om aantekening van een licentie

 

Artikel 18 - Verzoek om wijziging of doorhaling van een aantekening van een licentie

 

Artikel 19 - Gevolgen van het niet aantekenen van een licentie

 

Artikel 20 - Aantekening van de licentie

 

Artikel 21 - Commentaar in geval van voorgenomen afwijzing 
 

Artikel 22 - Reglement

 

Artikel 23 - Algemene Vergadering

 

Artikel 24 - Internationale Bureau

 

Artikel 25 - Herziening of wijziging

Artikel 26 - Partij worden bij het Verdrag

Artikel 27 - Toepassing van het MRV 1994 en dit Verdrag

Artikel 28 - Inwerkingtreding

Artikel 29 - Voorbehouden

Artikel 30 - Opzegging van het Verdrag

Artikel 31 - Talen van het Verdrag; ondertekening

Artikel 32 - Depositaris

 

Reglement van het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht
 

Aanvullende Resolutie van de Diplomatieke Conferentie bij het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht en het Reglement daarvan

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl.