Artikel 1

Print this page

  weegschaal.png

 

In de Verdragsluitende Staten zal octrooi worden verleend voor iedere uitvinding die voor toepassing op het gebied van de nijverheid vatbaar is, nieuw is en op uitvinderswerkzaamheid berust. Een uitvinding die aan deze voorwaarden niet voldoet kan geen voorwerp vormen van een rechtsgeldig octrooi. Een octrooi, dat nietig wordt verklaard omdat de uitvinding niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt beschouwd als nietig van de aanvang af.