IEPT20090217, Hof Amsterdam, MSD v Pharmachemie

IEPT20090217, Hof Amsterdam, MSD v Pharmachemie
Rechtspraak

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING

 

Geen ongeoorloofde mededinging door overtreding voorschriften inzake geneesmiddelenregistraties*  Voorschriften inzake geneesmiddelenregistraties strekken niet bescherming van schade concurrent*  Geen correctie Langemeijer*  Relevant dat Pharmachemie geen inbreuk heeft gemaakt op de …

meer

IEPT20090217, Hof Amsterdam, Davidoff v Coscentra

IEPT20090217, Hof Amsterdam, Davidoff v Coscentra
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Schadevordering niet-ingeschreven licentienemer*  Art. 2.33 BVIE staat er niet aan in de weg dat, ook zonder dat de licentie is ingeschreven, Lancaster als licentienemer tezamen met de merkhouder de onderhavige vordering instelt.

Geen inbreuk*  Publiek legt geen verband tussen Cool Jumper en Cool …

meer

IEPT20081009, Rb Zutphen, Eetcafe

IEPT20081009, Rb Zutphen, Eetcafe
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Overdracht handelsnaam niet aannemelijk*  De kantonrechter is van oordeel dat de enkele vermelding van [verweerders] in het Handelsregister onvoldoende is om de naamsoverdracht te bewijzen, zeker niet nu [verweerders] zelf ter zitting heeft verklaard dat er verder geen overeenkomst op schrift is …

meer

IEPT20081022, Rb Zwolle, Firefabric v Poly-Nederland

IEPT20081022, Rb Zwolle, Firefabric v Poly-Nederland
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Misleidende mededelingen onvoldoende aannemelijk*  Naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter is, mede gelet op voormelde maatstaf, onvoldoende aannemelijk geworden dat Poly-Nederland of Firetexx onjuiste mededelingen heeft gedaan in de zin van artikel 6:194 BW. Daarbij is het navolgende …

meer

IEPT20090212, Rb Alkmaar, Sloophout

IEPT20090212, Rb Alkmaar, Sloophout
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Oorspronkelijke werken*  Dit heeft hij gedaan door een bijzondere wijze van schikking van het gebruikte materiaal met de daarop voorkomende dan wel aangebrachte kleurtinten, het kiezen van zekere productieprocessen en bepaalde hulpstoffen

Inbreuk*  Afgewezen ter zake van drie ontwerpen, toegewezen …

meer

IEPT20090212, Rb Amsterdam, Cassina v Dimensione

IEPT20090212, Rb Amsterdam, Cassina v Dimensione
Rechtspraak

 

AUTEURSRECHT IPR

 

Inbreuk auteursrechten in Nederland*  Voorshands wordt geoordeeld dat Dimensione haar inbreukmakende meubelmodellen middels haar website, catalogus, direct mailings per post en per email (mede) rechtstreeks te koop aanbiedt in Nederland. *  Inbreuk doordat sprake is van verkoop

PROCESRECHT

 

meer

IEPT20090126, Rb Amsterdam, Up2Date v Tros

IEPT20090126, Rb Amsterdam, Up2Date v Tros
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

[Via: Remco Klöters - Van Kaam Advocaten]

 

 

Gerechtvaardigd belang TROS Radar bij uitzending met klachten die ook al in 2006 aan de orde waren- Los van de vraag hoe Tros aan de klachten komt, in voldoende mate staat vast om welke klachten het gaat en dat het dezelfde klachten betreffen die ook al …

meer

IEPT20090121, Rb Arnhem, Traffic Web v Turkije

IEPT20090121, Rb Arnhem, Traffic Web v Turkije
Rechtspraak

DOMEINNAAM - PROCESRECHT

 

Republiek Turkije diende gedagvaard te worden*  Op grond van artikel 22 lid 13 van de Verordening 874/2004 had Traffic Web deze procedure dienen in te leiden tegen dezelfde partij die betrokken was in de arbitrageprocedure. Het is de Republiek Turkije die als zodanig in de klacht bij de …

meer

IEPT20090203, Hof Amsterdam, Voortman v HS Design

IEPT20090203, Hof Amsterdam, Voortman v HS Design
Rechtspraak

AUTEURSRECHT MODELRECHT

 

Opdrachtgever geldt als ontwerper/maker, behoudens andersluidend beding*  Genoemde bepalingen van het BVIE (evenals voorheen de BTMW) komen er voor de onderhavige situatie samengevat op neer dat indien een model op bestelling is ontworpen de opdrachtgever, behoudens andersluidend beding …

meer

IEPT20081008, Rb Zwolle, Eclectic Industries

IEPT20081008, Rb Zwolle, Eclectic Industries
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Auteursrecht?*  Eclectic heeft niet (voldoende gemotiveerd) gesteld dat op (onderdelen van) Keebee producten auteursrecht rust en dat Eclectic auteursrechthebbende daarvan is. IKC-nieuw heeft dit ook betwist.

 

Toestemming?*  Teneinde voldoende opheldering te verkrijgen over het antwoord op de vraag …

meer

IEPT20081211, CBB, Verkoop Tabaksprodukten

IEPT20081211, CBB, Verkoop Tabaksprodukten
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Reclame*  Geen reguliere presentatie voor de verkoop: Dat A de bedoeling had de specifieke eigenschappen van de "Golden Tip" filterhuls aan te tonen - het papier bevat meer cellulose waardoor het beter brandt en de tot sigaretten omgevormde cigarillo niet uitgaat - door dit product met een …

meer

IEPT20081222, Rb Den Haag, Octrooihouder v Gerekwestreerde PCV2 vaccin

IEPT20081222, Rb Den Haag, Octrooihouder v Gerekwestreerde PCV2 vaccin
Rechtspraak

OCTROOIRECHT PROCESRECHT

 

Onbevoegd verklaring Rb Den Bosch inzake handhavingsmaatregelen wegens octrooiinbreuk*  Daarbij verzet de rechtszekerheid zich er tegen dat van geval tot geval wordt beoordeeld of een in de artikelen 1019b 1019g Rv. gegeven handhavingsmaatregel in een octrooizaak wel of niet de …

meer

IEPT20081222, CBB, Lucky Strike advertentie

IEPT20081222, CBB, Lucky Strike advertentie
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Reclame*  Beide mededelingen zijn vormgegeven op een wijze die, meer dan nodig zou zijn om enkel het feit van de wijziging van de merknaam en/of de verpakking van het product ter kennis van de lezer te brengen, de aandacht op het desbetreffende tabaksproduct vestigt

Mededelingen niet uitsluitend …

meer

IEPT20081210, Rb Den Bosch, Octrooihouder v Gerekwestreerde PCV2 vaccin

IEPT20081210, Rb Den Bosch, Octrooihouder v Gerekwestreerde PCV2 vaccin
Rechtspraak

OCTROOIRECHT PROCESRECHT

 

Rb Den Haag exclusief bevoegd inzake ex parte beslissingen octrooiinbreuk*  Die maatregen en de daarbij te betrachten terughoudendheid vergen daarom beoordeling door een bijzonderlijk in de materie geverseerde rechter, waarvan sedert de daarmee beoogde concentratie van octrooizaken bij de …

meer

IEPT20090218, Rb Den Haag, GCT v Exim

IEPT20090218, Rb Den Haag, GCT v Exim
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - DISTRIBUTIEOVEREENKOMST

 

Grondslag vorderingen (inbreuk octrooirecht of dis-tributieovereenkomst) en toepasselijk recht nog onduidelijk*  Kort gezegd gaat het dan om de vraag of de overeengekomen royalties moeten worden betaald over de volledige afzet van Europees geproduceerde Heart Hugger harnassen …

meer

IEPT20081224, Rb Rotterdam, Cursus informatiearchitectuur

IEPT20081224, Rb Rotterdam, Cursus informatiearchitectuur
Rechtspraak

 

AUTEURSRECHT

 

Inbreuk aangenomen*  Euroforum cursus stemt in te veel essentiële en karakteristieke aspecten overeen met de cursus van [eiseres sub 1] om van een nieuw oorspronkelijk werk te kunnen spreken, zodat met deze cursus inbreuk wordt gemaakt op het aan [eiseres sub 1] toekomend auteursrecht.     

meer

IEPT20090219, Rb Roermond, C More v MYP2P

IEPT20090219, Rb Roermond, C More v MYP2P
Rechtspraak

AUTEURSRRECHT PROCESRECHT

 

[Via: Susan Kaak - Ventoux Advocaten]

 

Zaak zowel feitelijk als juridisch te complex voor kort geding*  De voorzieningenrechter is van oordeel dat de zaak voor behandeling in kort geding zowel feitelijk als juridisch te complex is. Aan verschillende discus-siepunten zijn zowel …

meer

Pagina's