Nu te bestellen: IE-Wettenbundels 2020

Print this page 23-01-2020
B915949

Vanaf vandaag zijn de IE-Wettenbundels 2020 te bestellen! Voor het eerst ook op kindle formaat.

 

Wettenbundel Intellectuele Eigendom 2020. Deze bevat een selectie van IE-wetten, -verdragen en verordeningen, waaronder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 in werking is getreden

Bestel dit boek:

Paperback € 22,43 (€ 24 incl. btw)

Kindle € 9,17 (€ 9,99)

 

Wettenbundel Merken- en Modellenrecht 2020. Deze bevat een selectie van IE-wetten, -verdragen en verordeningen, waaronder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 in werking is getreden en het in maart 2019 gewijzigde BVIE. 

Bestel dit boek:

Paperback € 22,43 (€ 24 incl. btw)

Kindle € 9,17 (€ 9,99 incl. btw)

 

Wettenbundel Octrooirecht 2020. Deze bevat de meest relevante octrooiwetten, -verdragen, -verordeningen en -reglementen.

Bestel dit boek:

Paperback € 22,43 (€ 24 incl. btw)

Kindle € 9,17 (€ 9,99 incl. btw)