Wetsvoorstel tot Wijziging van de Auteurswet ter implementatie van de leesgehandicaptenrichtlijn aangenomen

Print this page 06-08-2018
B915483

Hamerstuk Eerste Kamer 10 juli 2018

 

Het wetsvoorstel Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening) ( 34912 ); wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

 

Relevante wetgeving op Boek 9:

 

Leesgehandicaptenrichtlijn

Leesgehandicaptenverordening

Leesgehandicaptenverdrag (Verdrag van Marrakesh)

 

Auteurswet ("Aw")

Auteursrechtrichtlijn (Auteursrecht in de Informatiemaatschappij) 2001

 

Lees het volledige hamerstuk hier