Besluit inwerkingtreding Wet Auteurscontractenrecht

Print this page

Staatsblad 2015, 258
 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 juni 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 660498;


Gelet op artikel IV van de Wet auteurscontractenrecht;


Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel
De Wet auteurscontractenrecht treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.
 
Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.


Wassenaar, 30 juni 2015


Willem-Alexander


De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
K.H.D.M. Dijkhoff


Uitgegeven de dertigste juni 2015


De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur