Nr. 1 Koninklijke Boodschap

Print this page

Kamerstukken II, 2011/12, 33308, nr. 1

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

 

’s-Gravenhage, 18 juni 2012 Beatrix