Wet Auteurscontractenrecht

Print this page

Hier kunt u online het webboek Wet Auteurscontractenrecht uit de serie IE-Parlementaire geschiedenis raadplegen als onderdeel van een Boek9+ webabonnement (voor abonnees en sponsoren).

 

De hieronder opgenomen kamerstukken zijn bewerkt, tot een algemeen deel en een artikelsgewijs deel.

 

U kunt deze parlementaire geschiedenis hier ook in druk bestellen.

WETTEKST - INWERKINGTREDING
Wet auteurscontractenrecht
Besluit van 30 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet auteurscontractenrecht


DEEL A  - ALGEMEEN 
Nr. 1 Koninklijke Boodschap
Nr. 2 Voorstel van wet

Nr. 3 Memorie van toelichting

Nr. 4 Advies raad van state en nader rapport

Nr. 5 Verslag
Nr. 6 Nota naar aanleiding van het verslag
Nr. 7 Nader verslag
Nr. 8 Amendement van het lid Taverne
Nr. 9 Nota naar aanleiding van het nader verslag
Nr. 10 Nota van wijziging
Nr. 11 Gewijzigd amendement van het lid Taverne ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 8 (aangenomen)
Nr. 12 Tweede nota van wijziging
Nr. 13 Motie van het lid Helder (verworpen)
Nr. 14 Motie van Verhoeven
Nr. 15 Motie van Jasper van Dijk (aangenomen)

Nr. 16 Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. (aangenomen)
Nr. 17 Gewijzigde motie van het lid Verhoeven ter vervanging van die gedrukt onder nr. 14 (aangenomen)

Algemene beraadslaging Auteurscontractenrecht (10 februari 2015)
Stemmingen Auteurscontractenrecht (aanname wet, 12 februari 2015)
Nr. A Gewijzigd voorstel van wet

Nr. B Voorlopig verslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie
Nr. C Memorie van antwoord
Nr. D Verslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie
Nr. E Nota naar aanleiding van het verslag
Plenaire vergadering (aanname wet, 30 juni 2015)

DEEL B – ARTIKELSGEWIJS
Artikel 2 Aw
Artikel 25b Aw

Artikel 25c Aw
Artikel 25d Aw

Artikel 25e Aw
Artikel 25f Aw
Artikel 25fa Aw
Artikel 25g Aw

Artikel 25h Aw
Artikel 45d Aw
Artikel 2b Wnr
Artikel 4 Wnr

Artikel 9 Wnr