Artikel 3.10

Print this page

      

 

1.  Het beroep op het recht van voorrang wordt gedaan bij het depot of door een bijzondere verklaring, af te leggen bij het Bureau in de maand, volgende op het depot, met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde taksen.


2.  Het ontbreken van een dergelijk beroep doet het recht van voorrang vervallen.