Artikel 6.2

Print this page

      

 

1.  Dit verdrag treedt, onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3, in werking op de eerste dag van de derde maand, volgende op de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging.


2.  [Vervallen per 01-10-2013]


3.  Artikel 5.5 wordt voorlopig toegepast.