Artikel 6.3

Print this page

      

 

1.  Dit verdrag wordt gesloten voor onbepaalde tijd.


2.  Dit verdrag kan worden opgezegd door ieder van de Hoge Verdragsluitende Partijen.


3.  De opzegging wordt van kracht uiterlijk op de eerste dag van het vijfde jaar volgende op het jaar waarin de kennisgeving is ontvangen door de beide andere Hoge Verdragsluitende Partijen, of op een andere datum te bepalen door de Hoge Verdragsluitende Partijen gezamenlijk.