Artikel 12

Print this page

  weegschaal.png

 

1) Iedere Overeenkomstsluitende Staat kan deze Overeenkomst opzeggen namens zichzelf of namens enig grondgebied zoals bedoeld in artikel 11, derde lid, door middel van een aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte schriftelijke kennisgeving.


2) De opzegging treedt in werking twaalf maanden na de datum waarop de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties deze kennisgeving heeft ontvangen.

 

Engelse versie op IP-PorTal