Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

Elke Overeenkomstsluitende Staat beschermt producenten van fonogrammen die onderdaan zijn van andere Overeenkomstsluitende Staten tegen het vervaardigen van kopieën zonder de toestemming van de producent en tegen de invoer van zodanige kopieën, als die vervaardiging of invoer bestemd is voor levering aan het publiek, alsmede tegen de levering van zodanige kopieën aan het publiek.

 

Engelse versie op IP-PorTal