Artikel 3

Print this page

  weegschaal.png

 

De voor de toepassing van deze Overeenkomst te gebruiken middelen worden bij de nationale wet van iedere Overeenkomstsluitende Staat bepaald en dienen een of meer van de volgende middelen te omvatten: bescherming door het verlenen van een auteursrecht of een ander specifiek recht; bescherming door de wetgeving betreffende oneerlijke mededinging; bescherming door middel van strafsancties.

 

Engelse versie op IP-PorTal