Artikel 4

Print this page

  weegschaal.png

 

De duur van de bescherming wordt bepaald bij de nationale wet van iedere Overeenkomstsluitende Staat. Indien in de nationale wetgeving echter een bepaalde beschermingsduur wordt voorgeschreven, dient deze ten minste twintig jaar te zijn te rekenen vanaf het einde van hetzij het jaar waarin de op het fonogram opgenomen geluiden voor het eerst werden vastgelegd, hetzij het jaar waarin het fonogram voor het eerst openbaar werd gemaakt. 

 

Engelse versie op IP-PorTal