Artikel 5

Print this page

  weegschaal.png

 

Indien een Overeenkomstsluitende Staat krachtens zijn nationale wetgeving eist dat bepaalde formaliteiten worden vervuld als voorwaarde voor de bescherming van producenten van fonogrammen dan worden deze eisen geacht te zijn vervuld indien alle met toestemming vervaardigde kopieën van het fonogram die aan het publiek worden aangeboden, of de verpakking waarin zij zich bevinden, zijn voorzien van een indicatie, inhoudelijk het kenmerk en een vermelding van het jaar van eerste openbaarmaking, op zodanige wijze aangebracht dat voldoende duidelijk blijkt dat een beroep wordt gedaan op bescherming; indien de kopieën, of de verpakking daarvan, niet aangeven wie de producent, diens rechtverkrijgende of de houder van een uitsluitende vergunning is (door vermelding van diens naam, het handelsmerk of een andere pasende aanduiding) dient de indicatie ook de naam van de producent diens rechtverkrijgende of de houder van een uitsluitende vergunning te vermelden.

 

Engelse versie op IP-PorTal