Artikel 6

Print this page

  weegschaal.png

 

Elke Overeenkomstsluitende Staat die bescherming verleent door middel van auteursrecht of een ander specifiek recht of door middel van strafsancties, kan in zijn nationale wetgeving bepalen dat voor de bescherming van producenten van fonogrammen dezelfde beperkingen gelden als die welke zijn toegestaan ten aanzien van de bescherming van auteurs van werken van letterkunde en kunst. Er mogen echter geen verplichte vergunningen worden verleend, tenzij aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a) het kopiëren is uitsluitend bestemd voor gebruik bij het onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek;
b) de vergunning is alleen geldig voor het kopiëren binnen het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Staat waarvan de bevoegde autoriteit de vergunning heeft verleend en geldt niet voor de uitvoer van kopieën;
c) de vervaardiging van kopieën krachtens de vergunning geeft recht op een billijke vergoeding, welke wordt vastgesteld door genoemde autoriteit die daarbij onder andere rekening houdt met het aantal kopieën dat zal worden vervaardigd.

 

Engelse versie op IP-PorTal