Artikel 100

Print this page

  weegschaal.png

 

De oppositie kan slechts op de volgende gronden worden ingesteld: 

a) het onderwerp van het Europees octrooi is niet octrooieerbaar ingevolge de artikelen 52 tot en met 57;

b) het Europees octrooi openbaart de uitvinding, niet zodanig duidelijk en volledig dat zij door de vakman kan worden toegepast;

c) het onderwerp van het Europees octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de aanvrage zoals die is ingediend, of door de inhoud van de eerdere aanvrage zoals die is ingediend, indien het octrooi is verleend op een afgesplitste aanvrage of op een overeenkomstig artikel 61 ingediende nieuwe aanvrage.