Artikel 132

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Europees Octrooibureau en de centrale diensten voor de industriële eigendom van de Verdragsluitende Staten doen elkaar op verzoek en voor eigen gebruik kosteloos één of meer exemplaren van hun publicaties toekomen.

 

2. Het Europees Octrooibureau kan inzake de uitwisseling of toezending van publicaties overeenkomsten sluiten.